Имате въпроси относно iRobot

Прегледайте отговорите на най-задаваните въпроси и ръководствата за експлоатация
свързани със съответните модели прахосмукачки

Braava 390T почиства твърди повърхности със суха или мокра подложки , които привличат и улавят нечистотиите по пода в режим „сухо почистване“ или „ мокро почистване“.
Режим „сухо почистване“ е идеален за поддържане на под , по който можете да ходите боси всеки ден. Сухите подложки се използват в режим „сухо почистване“ да оберат праха, мръсотията и космите, които се натрупват постоянно по пода. В този режим Braava 390T се движи в права линия напред-назад по пода, за да почисти ефективно и старателно.
С режим „ мокро почистване“ имате възможност да се радвате наистина на чисти подове без усилие да бършете на ръка. Мокрите подложки се използват да почистят в дълбочина мръсотията и прахта като оставят пода свеж.
Braava 390T работи с микрофибърни подложки за многократна употреба или подложки за еднократна употреба и в двата режима.

В зависимост от разположението на дома ви, Braava 390T може да почиства с куб следните размери:
Braava 390T: 32 кв. м. мокро почистване и 93 кв. м. сухо с един куб или до 186 кв. м. с няколко куба.
Braava 390T може да почиства и без куб, но до 14 кв.м.
Ако използвате куб и Braava 390T не почиства до изброените размери, опитайте следните съпки за разрешаване на проблема:
-Убедете се, че батериите на куба са годни.
-Поставете куба на издигната повърхност като светлината му трябва да сочи средата на стаята. Плазмен / LCD телевизори, движещи вентилатори и флуоресцентни лампи може да се намесват във функционалността на куба.Скосени тавани и високи повече от 3 метра такива, също могат да попречат на функционалността на куба. Ако имате скосявания, опитайте се да насочвате куба в долната част на наклона.
– Уверете се, че кубът не може да бъде преместен от хора или домашни любимци по време на цикъл на почистване.
– Braava 320/380 трябва да бъде поставена с лице към синята светлина на куба на около 1.5 метра разстояние.
-Опитайте да стартирате Braava 390T.
Ако проблемът продължава да съществува , свържете се със сервиз на iRobot.

Поддържайки чиста вашата подочистачка Braava 390T, ще удължите живота й. След използването на Braava 390T,следвайте тези стъпки:
-Използвайте суха кърпа, за да избършете полепналата прах по подочистачката и в никакъв случай не я топете във вода.
-Използвайте влажна кърпа, за да избършете полепналата прах по гумите, като преди това се уверете,че Braava 390T е изключена от мрежата и,че от кърпата не капе вода.
-Проверете калниците на гумите за заседнали нечистотии и ги отсранете с пинсета ако е необходимо.
-Поставете Braava 390T в положение изпавена(с дръжката надолу) при зареждане или между циклите на почистване.
-При по-дълго съхранение е нужно да извадим батериите от куба и тези от Braava 390T и да ги съхраним на сухо и хладно място.

Braava 390T може да работи в режим „Сухо почистване“ до 4 часа, но 3,5 часа се смятат, че са в рамките на оптималния диапазон на ефективност на батерията. Това не е показател, за това колко дълъг ще е един цикъл на почистване. Почисващите цикли работят докато роботът покрие допустимия метраж на квадрат площ, следователно най-вероятно ще се получат повече от едни цикъл на почистване с едно презареждане.
Ако вашата Braava 390T работи по-малко от 15 минути и бутонът за захранването се оцвети в червено с три или шест звукови сигнали, придружаващи тази грешка, ще се наложи батерията да бъде сменена. Имайте предвид, че бутонът за захранването е различен от трите светлини в предната част на робота. Ако една от трите навигационни системни индикатора светне в червено, отговори с тази информация и ние ще осигурим по-нататъшни инструкции.
Ако това не е случаят, моля, следвайте стъпките по-долу за отстраняване на неизправностите:
-Ако е възможно опитайте да презаредите батерията за поне 12 часа.
-Ако Braava 390T работи за кратко и индикира изтощена батерия, опитайте да презаредите като включите зарядното устройство директно в робота.
Ако проблемът не бъде отсранен , свържете се със сервиз на iRobot.

Ако вашата Braava 390T почиства само малка площ, опитайте следните стъпки за разрешеване на проблема:
-Проверете протектора на гумата чрез натискане с палеца си, за да се убедите, че е здраво закрепен.
-Използвайте ножици ,за да срежете всички косми и мръсотии, които са по протежение на вътрешната старана на колелото и отсранете всички отломки с пинсета.
-Извадете почисващата подложка от дъното на робота. Уверете се, че гумените ленти лежат плоски по вътрешния ръб зад бронята. Двете ленти трябва да са на сантиметър една от друга.Уверете се, че почистващата подложка е поставена правилно по гумените ленти.
-Проверете дали колелата се въртят еднакво, ако има разлика е нужно всяко от тях да се върти енергично и в двете посоки по 15 секунди, общо 30 секунди на колело.
Ако проблемът не бъде отсранен , свържете се със сервиз на iRobot -България.

Ако подозирате, че Braava 390T и кубът не се свързват, можете да тествате връзката NorthStar както следва (уверете се дали батерии в куба са годни).
-Изключета и куба и Braava 390T.
-Включете куба отново и се уверете, че е поставен на маса или повърхност(не на земята),като синята светлина да сочи откритата площ на помещението с поне 2 метра пространство пред него.
-Със суха кърпа натиснете бутона „сухо почитване“.
-В рамките на 60 сек. трите малки светлини отпред ще светнат в наситено синьо. Броят на светлините в предната част може да се колебае, докато Braava 390T се движи около куба по време на работния цикъл. Самият куб не може да спре да свети по време на почистване, когато робота се отдалечи от него, особено при използване на два куба, почистване от стая в стая за Braava 380.
-В някои случаи Braava 390T може да е свързана с куба, но да работи хаотично. Опитайте да стартирате Braava 320/380 да почиства без куба.
Ако проблемът продължава да съществува , свържете се със сервиз на iRobot -България.

Ако бутона на захранването е наситено червен на цвят докато се зарежда, следвайте тези стъпки, (Забележка: ако някоя от трите малки точки в предната част на бутона на захранването свети в червено, моля, следвайте инструкциите):
– Ако устройството за зареждане работи, опитайте да заредите робота в продължение на най-малко 16 часа (320 модел) или 8 часа (380- 390T модел).
Ако проблемът продължава да съществува , свържете се със сервиз на iRobot -България.

Проверете протектора на гумата чрез натискане на протектора навън с палеца си, далеч от твърдата пластмаса на колелото, за да се види дали е здраво закрепен. Ако проблемът продължава да съществува , свържете се със сервиз на iRobot -България.

Ако Braava 390T не се включи след презареждане, опитайте следните неща, за разрешаване на проблема:

– Ако устройството за зареждане работи, опитайте да заредите робота в продължение на най-малко 16 часа (320 модел) или 8 часа (380 модел).
-Ако Braava 390T все още не работи, опитайте да извадите батерията и и да я поставите обратно. Тя се намира между двете колела на робота. Използвайте плоска отверка , за да свалите капака. Извадете батерията бавно и внимателно издърпайте кабела на батерията, за да я извадите от гнездото.Поставете обратно батерията плътно в рамките на гнездото и след това поставете пак на място капака. Завийте капачката обратно с плоска отферка. Ако проблемът продължава да съществува , свържете се със сервиз на iRobot -България.

Ако на вашита Braava 390T се показва червен навигационен индикатор – светлина в предната част на бутоните, и играе звук „Er, Er, Er“, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

-Изключете Braava 390T от зарядното устройство на батерията, ако е включен при извършване на този звук.
-Натиснете и задръжте бутона на захранването за 6.5 секунди.
-Завъртете Braava 390T с главата надолу и енергично завъртете всяко колело във всяка посока в продължение на 15 секунди (общо 30 секунди).
-Поставете сухата подложка за почистване и се опитайте да пуснете Braava 390Tотново.
Ако проблемът продължава да съществува , свържете се със сервиз на iRobot.

Мигащата в червен цвят навигационната система,точно под бутоните, обикновено показва възстановима грешка като засядане в малко пространство. Ако на вашият робот му мига светлина, обърнете внимание колко пъти мига и следвайте инструкциите по отстраняването на проблема. Същият брой мигания ще се повторят с пауза между тях, за да ви помогне да определите броя им. Миганията, ще продължат, докато проблемът бъде разрешен успешно.
Наситена червена светлина:

– две мигания – Braava 390T е заседнала и не може да се движи. Махнете Braava 390T от това място и я поставете на ново. Ако Braava 320/380 продължава да се мушка на това място, може да се наложи да блокирате тази област докато Braava 390T почиства.
-три мигания-Braava 390T не е в състояние да се върне на мястото, от където е започнала почистването. Проверете дали батериите на куба са годни. След това включете куба отново и се уверите, че е поставен на издигната повърхност (не на пода), където синята светлина от него е обърната към най-малко 2 метра открито пространство пред него. Braava 390T трябва да намери своята стартова позиция за бъдещите цикли на почистване.
-четири мигания-кубът е местен по време на работния цикъл. Уверете се , че кубът е неподвижен, докато Braava 390T почиства от животни или хора.
-пет мигания- Braava 390T се е натъкнала на препядствие, което не може да избегне. Преместете Braava 390T на ново място и я пуснете отново. Блокирайте проблемната зона, ако се окаже, че проблемът е постоянен. В някои случаи грешката произтича от неправилно поставяне на подложката, за това я проверете.
-шест мигания- колелото на Braava 390T засяда . Преместете Braava 390T на ново място и я пуснете отново. Блокирайте проблемната зона, ако се окаже, че проблемът е постоянен. В някои случаи грешката произтича от неправилно поставяне на подложката, за това я проверете.
-седем мигания-грешка при зареждането на батерията.
-осем мигания- Braava 390T не може да излезне от режим“ sleep mode’’ или да осъществи връзка с куба. Свържете се със сервиз на iRobot –България за по –нататъчни инструкции.
-четиринайсет мигания- Braava 390T улавя, че моторът е станал твърде горещ. Изключете Braava 390T и я оставете да изтине. Ако проблемът продължи се свържете със сервиз на iRobot –България за инструкции.
-петнайсет мигания- изваждане на почисващата подложка от дъното на робота. Уверете се, че гумените ленти лежат плоски по вътрешния ръб зад бронята.
Двете ленти трябва да са на сантиметър една от друга. Уверете се, че почистващата подложка е поставена правилно по гумените ленти. Друг възможен проблем има, когато Braava 390T  е заседнала в малка площ и не може да излезне. Поставете Braava 390T в друга позиция. Ако Braava 390T продължава да се мушка на това място, може да се наложи да блокирате тази област докато почиства.
Ако проблемът продължава да съществува , свържете се със сервиз на iRobot.

Мигащата в червен цвят навигационната система,точно под бутоните, обикновено показва възстановима грешка като засядане в малко пространство. Ако на вашият робот му мига светлина, обърнете внимание колко пъти мига и следвайте инструкциите по отстраняването на проблема. Същият брой мигания ще се повторят с пауза между тях, за да ви помогне да определите броя им. Миганията, ще продължат, докато проблемът бъде разрешен успешно.
Наситена червена светлина:

– две мигания – Braava 390T е заседнала и не може да се движи. Махнете Braava 390T от това място и я поставете на ново. Ако Braava 320/380 продължава да се мушка на това място, може да се наложи да блокирате тази област докато Braava 390T почиства.
-три мигания-Braava 390T не е в състояние да се върне на мястото, от където е започнала почистването. Проверете дали батериите на куба са годни. След това включете куба отново и се уверите, че е поставен на издигната повърхност (не на пода), където синята светлина от него е обърната към най-малко 2 метра открито пространство пред него. Braava 390T трябва да намери своята стартова позиция за бъдещите цикли на почистване.
-четири мигания-кубът е местен по време на работния цикъл. Уверете се , че кубът е неподвижен, докато Braava 390T почиства от животни или хора.
-пет мигания- Braava 390T се е натъкнала на препядствие, което не може да избегне. Преместете Braava 390T на ново място и я пуснете отново. Блокирайте проблемната зона, ако се окаже, че проблемът е постоянен. В някои случаи грешката произтича от неправилно поставяне на подложката, за това я проверете.
-шест мигания- колелото на Braava 390T засяда . Преместете Braava 390T на ново място и я пуснете отново. Блокирайте проблемната зона, ако се окаже, че проблемът е постоянен. В някои случаи грешката произтича от неправилно поставяне на подложката, за това я проверете.
-седем мигания-грешка при зареждането на батерията.
-осем мигания- Braava 390T не може да излезне от режим“ sleep mode’’ или да осъществи връзка с куба. Свържете се със сервиз на iRobot –България за по –нататъчни инструкции.
-четиринайсет мигания- Braava 390T улавя, че моторът е станал твърде горещ. Изключете Braava 390T и я оставете да изтине. Ако проблемът продължи се свържете със сервиз на iRobot –България за инструкции.
-петнайсет мигания- изваждане на почисващата подложка от дъното на робота. Уверете се, че гумените ленти лежат плоски по вътрешния ръб зад бронята.
Двете ленти трябва да са на сантиметър една от друга. Уверете се, че почистващата подложка е поставена правилно по гумените ленти. Друг възможен проблем има, когато Braava 390T  е заседнала в малка площ и не може да излезне. Поставете Braava 390T в друга позиция. Ако Braava 390T продължава да се мушка на това място, може да се наложи да блокирате тази област докато почиства.
Ако проблемът продължава да съществува , свържете се със сервиз на iRobot.

Ако стартовия бутон се мени от червена в синя светлина, това означава , че Braava 320/380 е в режим на диагностика. Задръжте бутонът за включване , за да се изключи робота, и след това го включете отново.
Ако проблемът продължава да съществува , свържете се със сервиз на iRobot -България.