Имате въпроси относно iRobot

Прегледайте отговорите на най-задаваните въпроси и ръководствата за експлоатация
свързани със съответните модели прахосмукачки

За да бъде Вашата прахосмукачка робот винаги в най- добра форма, почиствайте редовно следните елементи:
– предното колело
– страничната четка
– почистващата глава и главните четки
– контейнерчето за боклук и филтрите /за най-добра работа е препоръчително да сменяме филтъра на всеки два месеца/
Виж видео: https://www.youtube.com/watch?v=uff4OJJ3LiA

Irobot Roomba е робот, който чисти по по- различен начин, от начина по-който ние сме свикнали да чистим. Roomba използва своята интелигентност, за ефективно почистване на целия под, около и под мебелите, където е възможно и покрай стените.
Roomba изчислява оптималния маршрут и определя точно кой от моделите на почистване да използва. А те са:
-Спираловидно- Roomba чисти спираловидно, когато открие участъци с концентрация на замърсяване
-Следване на стени- използва тази техника за обхват на пълния периметър на помещението като следва стени, около препятствия и мебели
-Прекосяване на стаята по няколко пъти- Roomba минава на кръст, по няколко пъти през едни и същи участъци, за да осигури максимално почистване на помещението.
-Dirt detection- когато сензорите открият силно замърсени участъци, синята лампа светва и Roomba запoчва да чисти по-интензивно в тези области.
Съвет: За оптимално почистване използвайте виртуална стена за ограничаване на пространството за почистване!

– виртуална стена- устройство, което се поставя обикновено до вратата на помещението и активира невидима „стена“, която не позволява на Roomba да преминава в други стаи.
– виртуален навигатор- помага на Roomba за ориентация и последователно чистене на няколко стаи. В началото на почистващия цикъл Roomba комуникира с всички виртуални навигатори с радиочестоти /RF/ и следи последователността на изпълнение на почистването в отделните стаи. Когато робота е завършил почистването на всички помещения /последователно, около 25 минути на стая/ или батерията е изтощена, се връща в базата за презареждане. Виртуалният навигатор притежава и функция „виртуална стена“.
Съвет: Никога не местете Roomba от стая в стая, докато работи с виртуални навигатори. Това би могло да доведе до невъзможност роботът да намери базата си за презареждане.

При правилно използване, батерията на Вашия робот може да издържи стотици цикли, преди да се наложи да я замените. Ето някои неща, които можете да направите, за да удължите живота на батерията и да осигурите винаги перфектно почистване:
– Използвайте вашата Roomba често. Вашата Roomba се захранва от акумулаторна батерия, която ще доведе до повече цикли за почистване, когато я използвате редовно.
– Дръжте Roomba винаги включена на базата за презареждане, когато не се използва
– Поставете Roomba и базата за презареждане си на гладка, твърда повърхност, докато се зарежда. Не зареждайте вашата Roomba на дебел килим и се уверете, че Roomba и базата имат достатъчно пространство за вентилация.
– Зареждайте и съхранявайте вашата Roomba на хладно и сухо място. Дръжте Roomba далеч от пряка слънчева светлина и от източници на топлина като печки, радиатори, отоплителни вентилационни отвори и големи уреди.
– Поддържайте четките чисти. Ако четките са задръстени от косми или други отпадъци, вашата Roomba ще ги върти с усилие, като ще използва повече енергия на батерията от нормалното.
– Веднъж на няколко месеца трябва да разреждате батерията докрай. Това може да стане като изключите базата за презареждане от контакта и оставите Roomba да чисти докато издаде 4 пъти „бийп“ сигнал /батерията е празна/.Може да се наложи да изпълните няколко „Clean” цикъла, докато батерията се разреди напълно.
Заредете батерията отново докрай, възможно най-скоро, след като сте я разредили.
Ако няма да използвате Roomba за повече от няколко седмици, извадете батерията и я съхранявайте на хладно и сухо място. Сини и черни батерии трябва да се съхраняват след като Roomba е била използвана. Жълтите батерии трябва да се съхраняват, след като се заредят напълно. Когато искате да използвате вашата Roomba отново, поставете батерията и я заредете напълно. Правете пълно разреждане и зареждане на батерията най-малко веднъж на всеки шест месеца за оптимална производителност.

Не, Roomba никога не трябва да се използва за изсмукване на течности. Тя е създадена само за почистване на прах и отпадъци от сухи подове и килими.
Ако Roomba е засмукала вода, направете следното:
– изключете Roomba
– извадете, почистете и подсушете контейнера за боклук и останалите мокри части
– сменете филтъра
– изсушете всички компоненти и ги върнете по местата им

Бутонът “CLEAN” е едновременно и светлинен индикатор, който Ви информира за състоянието на батерията и нейното зареждане:
– Червена/ мигаща червена- означава че батерията е изтощена
– Бавно мигаща, оранжева- батерията е в цикъл на зареждане
– Зелена- батерията е напълно заредена
– Бързо мигаща- оранжева- батерията е в 16- часов цикъл на зареждане

Roomba мига Roomba показва Roobma съобщава Вероятна причина Какво да правим
 Един път   –   Грешка при зареждане 1   Батерията не е свързана  Проверете дали е била отстранена защитната лента. Махнете капака на батерията, извадете батерията и я поставете отново обратно в робота.
 Два пъти   Err 2   Грешка при зареждане 2   Проблем със зареждането  Оставете робота изкючен най-малко един час и след това се опитайте да заредите отново.
 Три пъти   Err 3   Грешка при зареждане 3   Проблем със зареждането  Извършете ресет на софтуера (вж. следващия съвет) и се опитайте отново да заредите.
 пет пъти   Err 5   Грешка при зареждане 5   Проблем със зареждането  Извършете ресет на софтуера и се опитайте отново да заредите.
 Шест пъти   Err 6   Грешка при зареждане 6   Батерията е прегрята  Оставете робота изключен най-малко един час и след това се опитайте да заредите отново. Не поставяйте никакви предмети върху Roomba, за да гарантирате правилното охлаждане.
 Седем пъти   Err 7   Грешка при зареждане 7   Батерията не се охлажда  Оставете робота изключен най-малко един час и след това се опитайте да заредите отново. Не поставяйте никакви предмети върху Roomba, за да гарантирате правилното охлаждане.

Roomba използва своите сензори за идентифициране на стени и други препятствия, което и позволява да се забави и леко да докосва препятствието с броня, след което да смени посоката. Ако Roomba не регистрира препятствия или се забавя, когато не са налице пречки, е възможно сензорите да са замърсени. Използването на консервиран или сгъстен въздух е най-ефективният начин за почистване на тези сензори:
Включете Roomba и я обърнете наопаки.
Изчистете със сгъстен въздух между „Cliff” сензорите и бронята,

Когато Roomba попадне в труднопроходимо място, тя обикновено ще намери изход. Препоръчваме ви да гледате Roomba първите няколко пъти когато я използвате, за да можете да видите дали има райони, където засяда, а после да направите промените в разположението ако е необходимо. Тъй като Roomba контактува с всички предмети и стени във вашето помещение, отстранете по-леките предмети, които могат да бъдат избутани или преобрънати. Разбира се, вие ще получите най- добри резултати, ако освободите пространството , точно както бихте направили, ако почиствате с помощта на традиционните прахосмукачки.
Ако има препятствие, където Roomba последователно засяда, можете да използвате една виртуална стена или физическа бариера, за да не може робота да достигне тази област.
Roomba има система против заплитане, която я предпазва от кабели, ресни на килими или пискюли. Когато сензорите на Roomba отчетат наличието на кабел или пискюл, те автоматично спират основните четки или странична четка. Roomba може да издаде звук еднократно, когато функцията против заплитане е активирана.

Не, Roomba няма да падне или стълби. Roomba е с интелигентни „Cliff” сензори, които разпознават ръба на праг и спомагат Roomba да ги избегне. Въпреки това, може да има ситуации, в които скалата за избягване на системата е по-малко ефективни. Някои от тези ситуации включват:
Заоблени стълбищни ръбове.
Хлъзгави повърхности.
Запушени „Cliff” сензори дължащи се на външни замърсявания.
Ако Roomba не разпознава стълби, проверете Cliff датчиците за замърсявания/виж въпрос №8/. Направете това, като първо изпразнете контейнера за боклук и обърнете Roomba наобратно върху равна повърхност. Огледайте четирите сензора против падане под бронята и ги почистете със сгъстен въздух. Ако сензорите са чисти и работят правилно в други области на къщата, ще бъде необходимо да се добави физическа бариера (или виртуална стена) на територията на проблемната област за предотвратяване на достъпа до нея.

Roomba мига Roomba съобщава Вероятна причина Какво да направим
 Едно мигане (всеки 2 секунди) Грешка 1. Преместете робота на друго място и рестартирайте с бутона CLEAN.  Roomba е с колело във въздуха.  Уверете се че роботът стои стабилно на пода. Преместете го на друго място.
 Едно мигане (всеки 2 секунди) Грешка 2. Отворете капака на четките и ги почистете.  Главните четки на робота не се въртят.  Извадете четките и ги почистете.
 Едно мигане (всеки 2 секунди) Грешка 5. Завъртете страничните колела и ги изчистете.  Страничните колела се въртят трудно.  Почистете ги от косми и нечистотии. Натиснете ги обратно и проверете, дали могат свободно да се въртят. Включете Roomba отново на друго място.
Едно мигане (всеки 2 секунди) Грешка 6. Пренесете робота на друго място и рестартирайте с бутона CLEAN.  Сензорите са замърсени и Roomba е увиснал на препятствие.  Избършете сензорите със суxа кърпа. Включете Roomba отново на друго място.
 Едно мигане (всеки 2 секунди) Грешка 7. Завъртете страничните колелца и ги изчистете.  Страничните колелца висят във въздуха.  Изчистете ги от косми и нечистотии. Натиснете ги обратно и се уверете, че могат свободно да се въртят. Проверете, дали Roomba не увисва често на прага на вратата или други неравности.
 Едно мигане (всеки 2 секунди)  Грешка 9: Проверете и почистете броня.  Бронята е смачкана или сензора е замърсен.  10-20 пъти чукнете бронятa, за да се изсипят нечистотиите под нея.
 Едно мигане (всеки 2 секунди)  Грешка 10: Завъртете страничните колелца и ги изчистете.  Страничните колела трудно се въртят.  Ако роботът започне да се върти на едно място изчистете страничните колела.Натиснете колелцата напред- назад и се уверете, че могат да се въртят.Тази грешка може да възникне и ако робота работи в много голямо пространство без препятствия. С помощта на вируалната стена очертайте по-малка площ за почистване.
 Индикаторa за повредата не мига,мига само червено CLEAN  Заредете батерията  Батерията е изтощена  Свържете робота към източника на захранване или го поставете в зарядното устройство да заредите батерията.