Ако имате проблем с Вашия робот ние ще го разрешим по най-бързия начин

За  извън гаранционно обслужване на всички модели iRobot
се обадете на следните телефони

Телефон за извънгаранционно обслужване

0700 15 101

Телефон за извън гаранционно обслужване

02 495 44 55

И все пак, преди да се свържете със сервиза проверете:

  • Дали основните четки не са блокирани от отпадъци и косми.
  • Проверете задължително и лагерите на четките- дали там няма намотани влакна и косми.
  • Проверете страничната четка.
  • Свалете и почистете предното колело на робота.
  • Проверете и страничните колела.
  • Рестартирайте софтуера на робота /при Roomba/ като натиснете бутон “CLEAN” за 15 секунди.
  • Прочетете още веднъж инструкциите за правилна употреба, на съответния модел.
  • Проверете дали не са замърсени сензорите на робота