Учени от Техническия университет в Цюрих са разработили робот, който може да вдига и пренася предмети без да ги докосва, използвайки ултразвукова левитация. Това става посредством използването на две полусфери с множество високоговорители, насочени едни към други, създавайки честотно звуково поле на налягане. Така обектите поставени в това поле между двете полусфери се задържат и изглеждат плаващи във въздуха, без да докосват която и да е част от корпуса на робота. Д-р Марсел Шук смята, че тази технология, ще подобри производствените процеси при полупороводниковите елементи и ще намали разходите на производителя. Също така робота може да се внедри в индустрии използващи дребни елементи, които са покрити със смазка или части, които не е желателно да контактуват с други обекти преди монтирането. Такива индустрии са оптиката и часовникарството.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment