iRobot срещу Covid-19

Американският гигант за почистващи роботи iRobot по време на настоящата ситуация в световен мащаб породена от нововъзникналия коронавирус Covid-19