Интелигентните измервателни уреди дават както на потребителя, така и на доставчика на енергия точни и редовни актуализации, за това колко електроенергия и газ реално се потребяват на даден адрес. Подобно на традиционните електромери и измерватели на газ интелигентните измервателни уреди измерват потреблението на енергия, но умните уреди го правят с по-голяма точност, визуализират на дисплея си различни параметри в реално време и визуализират записи от предходни периоди, а също така автоматично изпращат измерваните стойности през мобилни мрежи до комуникационни центрове на доставчика (наречени „alt-han“) без да се налага физически достъп до адреса на потребителя. Това реално ще намали себестойността на предоставената услуга, поради лесното получаване на данни от сгради с множество точки за измерване или например при получаването на данни от отдалечените селски райони.

Интелигентният измервателен уред ще означава по-точни сметки за потребителя – и ще премахне разходите за показанията на класическия електромер, която цена към момента се добавят към вашите сметки.

Реално потребителите ще спестят пари, като са по-ефективни при управление на енергията, използвана у дома. Интелигентните измервателни уреди обаче ще ви спестят пари само, ако използвате и действате по информацията, предоставена от вашия вътрешен дисплей на уреда, за да намалите потреблението си. Благодарение на информацията за потребление в реално време една трета от клиентите във Великобритания към края на 2019г. потвърждават, че потреблението на енергия е намаляло при използването на интелигентен електромер.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment