Учени от Университет Дюк разработиха нов подход при създаването на алгоритъм за едновременно движение на едно множество от роботи, наречен STyLuS. Изследователите предлагат нов подход за намиране на оптимално решение за контролиране на голям брой роботи съвместно извършвайки набор от сложни линейно-времеви логически команди едновременно в няколко помещения.

Чрез STyLuS роботите работещи в множество стаи, преминаващи през стотици препятствия и хиляди места за инспекция, е възможно едновременно няколкото десетки роботи да се движат като едно сплотено звено, едновременно да разделят задачите си помежду си, за да не се губи време за ненужно минаване по собствените си пътеки или повторна проверка на места, които други роботи вече са посетили.

Използвайки математически дискретен линеен модел, можем да изградим сложни команди подадени към роботите, като „посетете всички стаи с изключение на банята“,“посетете стаи три и четири в последователен ред“ и „изчакайте, докато сте били в хола, преди да отидете в детската стая“.

Тъй като всеки робот е с ограничение за съдържание за много памет за съхранение и възможност за преработка на информацията, подхода на StyLuS е всеки робот да се разполага в пространството на определен “възел“, и тръгвайки от него, да не се преплита с чужд „възел“, като графиката наподобява разклоненията на дърво. Ако ситуацията изисква, то робот може да се насочи към друг възел, да го приеме за свое разклонение, и да продължи пътя си, без конфликт с останалите роботи наоколо. Дори при наличието на 10 робота едновременно в една обособена жилищна или друга площ, за създаване на алгоритъма са необходими не повече от 20 секунди, след което роботите започват работа без да си пречат един на друг.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment